Ingen introkurs våren 2019

Hej! Det blir ingen introkurs denna termin på grund av resursbrist. Tyvärr har ingen av oss som håller introkurs möjlighet. Om man vill gå en introkurs finns helgkurser på Dharmagiri utanför Sala och på Stockholms buddhistcenter. Datum och bokning på www.stockholmbuddhistcenter.se!