Metta och tacksamhet

Banksys fina illustration om att odla kärlek

Banksys fina illustration av att odla kärlek

På sanghakvällen den 14 juni får vi återigen besök av Viryabodhi, som leder kvällen på temat Metta och tacksamhet.

Att vara tacksam är en av de högsta välsignelserna i livet, men hur uppstår tacksamhet? Hur får vi kontakt med den och hur håller vi den vid liv? Viryabodhi leder en kväll med fokus på metta och tacksamhet. Vi kommer att göra metta bhavana (och få en del tips) och sedan på egen hand och tillsammans utforska hur tacksamhet uppstår och hur vi kan hålla den vid liv.

”Att vara respektfull, ödmjuk, förnöjsam och tacksam; och att lyssna på Dharman vid rätt tillfälle – detta är den högsta välsignelsen.”

(från Mangala-sutta, Sutta-nipata 2.4)

Viryabodhi hälsar att han ser fram emot att träffa oss och utforska dessa teman tillsammans.