Besök av Prasādacārin

Prasadacarinsanghakvällen den 31 maj får vi besök av ordensmedlemmen Prasādacārin, som kommer att leda på temat karma. Kanske är karma ett av de buddhistiska begrepp som flest personer utanför den buddhistiska världen känner till, men vad betyder det egentligen, och hur såg Buddhans undervisning om karma ut? Prasādacārin hjälper oss att reda ut lite kring detta.

Prasādacārin arbetar på centret i Stockholm, och har en lång praktik bakom sig. Några av oss har redan träffat honom, till exempel på Angulimala-retreaten på Dharmagiri i höstas.