Dana

Inom buddhismen är generositet ett av de grundläggande förhållningssätten. Därför tar vi inom Triratna sällan ut några avgifter i samband med våra aktiviteter, och när vi gör det är det alltid självkostnadspris. Dharma ska inte kosta något att ta del av!

Istället praktiserar vi dana – en kultur av givande.

Dāna är ett ord på det indiska språket pali och beskriver kultiverandet av generositet. Det finns många sätt att ge dana på, t ex att dela med sig av dharma genom att ge undervisning eller organisera meditationskvällar. Ingen av Triratnas lärare får betalt för att hålla i kurser, sanghakvällar eller retreater.

Ett annat sätt att ge dana är att som deltagare bidra med något. Det finns oändligt många sätt att ge på! Att komma på sanghakvällarna och vara närvarande och delaktig är att ge av sig själv och sin tid.

Eftersom det inte kostar något att praktisera med oss i Triratna Malmö så är vi beroende av dana för att kunna betala lokalhyra och tillhandahålla meditationsmaterial såsom kuddar och pallar, fika i form av té och tilltugg, o s v. Dessutom vill vi gärna utveckla verksamheten, samt bjuda hit ordensmedlemmar som lever på dana. Vi rekommenderar därför en dana på 100 kr för varje tillfälle du praktiserar med oss. Den som praktiserat med oss en tid kanske vill ge en fast summa som månatlig dana.

All dana går oavkortat in i Triratna Malmös verksamhet, du ger alltså till dig själv så vi kan fortsätta praktisera tillsammans. En del av den dana vi får in går dessutom till Triratna Malmös retreatfond där det går att få ekonomiskt bidrag för att åka på retreater i Triratnas regi. Vår ekonomi och budget är helt transparent, fråga Anna (kassör) var du kan se bokföringen om du är nyfiken på vad pengarna hittills gått till.

Att ge dana är frivilligt, du ger vad du har möjlighet och lust till. För den som vill fördjupa sin buddhistiska praktik är generositet en viktig nyckel. Av egen erfarenhet tror vi att det även kan vara utvecklande för sig själv att ge dana. Vi som leder aktiviteterna inom Triratna Malmö ger därför detta både för er och vår skull!

Du kan sätta in en summa på vårt dana-konto, bg-nr: 420-4913, Buddhistiska Gemenskapen Triratna Malmö. Du kan även swhisha till 123 023 20 25.

Ibland tar någon med sig té, frukt eller kakor som dana, vilket vi är tacksamma över! Vi ber dig att i så fall att välja något veganskt, och gärna ekologiskt om möjligt.