Hyra lokal

Vår mysiga, lilla, centrala lokal går nu att hyra! Den lämpar sig till meditations eller mindfulnessverksamhet eller något liknande. Allt meditationsmaterial som man kan tänkas behöva finns i lokalen som kuddar, pallar, filtar och dynor.

Kontakta oss på triratnamalmo@gmail.com om du eller din grupp är intresserad eller vill veta mer.

 

Lördag den 26 januari – en dag med Padmajaya

Lördagen den 26 januari kommer Padmajaya på besök till oss i Malmö. Han kommer att leda en dag kring temat – Transformation.

Transformation – ett utforskande av olika strategier för att transformera både de medvetna och omedvetna krafter som styr våra liv. Med hjälp av myter och historier från den Buddhistiska tradition relaterade till Padmasambhava åskådliggörs de val vi kan göra för att transformera våra liv. Under dagen kommer Padmajaya ge ett tal på temat och det kommer finnas tid för både diskussion och meditation. 

Vi startar klockan 10.00 på Malmö buddhistcenter och håller på till 14.30. Ta med dig något att äta till lunch eller så kan du gå ut och köpa något i närheten. Vi har ingen möjlighet att värma mat så tänk på det om du tar med egen lunch.

Du är välkommen att vara med på dagen om du har gått en introduktionskurs inom Triratna. 

Anmäl dig till triratnamalmo@gmail.com

Vi rekommenderar att du ger DANA till Triratna Malmö för dagen – 200 kronor.

Du kan betala via:

Bankgiro: 420-4913

Swish: 123 023 20 25

Introduktionskurs Buddhistisk meditation 16 & 23 september 2018

I september 2018 ger Malmö Buddhistcenter under två söndagar en introduktionskurs i Buddhistisk meditation. Under kursen får du lära dig de meditationsformer vi huvudsakligen ägnar oss åt inom Triratna, samt grunderna i den buddhistiska läran (dharma).

Kursen är uppdelad på dagar, söndag 16/9 och söndag 23/9, kl 10:00-15:00. Platsen är Malmö Buddhistcenter, Norra Skolgatan 19 i centrala Malmö.

Kostnad för introduktionskursen är 1100 kr (900 kr för arbetslösa, sjukskrivna, studerande, pensionärer eller andra med låg inkomst) inklusive en bokningsavgift (återbetalas ej) på 200 kr. I priset ingår kurslitteratur, två böcker, som du får vid första kurstillfället:

Chris Pauling – Introduktion till buddhismen
Paramananda – Buddhistisk meditation : en praktisk vägledning

Efter introkursen är du välkommen att vara med på våra sanghakvällar i Triratna Malmö. Du har även möjlighet att åka på retreater i Triratnas regi.

Hör av dig till triratna.malmo@gmail.com för frågor och anmälan. Efter anmälan bekräftar vi mailledes att du har plats på kursen, och skickar betalningsuppgifter för kursavgiften. När du fått bekräftelsen från oss, samt betalat bokningsavgiften på 200 kr, så är din plats på kursen säkrad.

Välkommen!

Anapanasati & metta med Viryabodhi 10 juni

Anapanasati & metta
en fördjupning
10 juni, kl. 10.30–15.30
Malmö Buddhistcenter
Leds av Viryabodhi
Buddhas undervisning i och runt Anapanasati-sutta är en underbar vägledning. Den leder oss djupare in i vår direkta upplevelse och hjälper oss finna vägar till att slinka ut ur lidandets slingrande trådar. Det enda vi ibland behöver göra är att vara stilla med det som är, med metta närvarande. Och ibland behöver vi tydligare vägledning och fler redskap. Denna dag kommer vi att utforska några. Ta gärna med dig egen lunch – om vädret tillåter äter vi den någonstans i en närliggande park.

Introduktionskurs 3 & 10 februari 2018

I februari 2018  ger vi under två lördagar en ny introduktionskurs i Buddhistisk meditation. Under kursen får du lära dig de meditationsformer vi huvudsakligen ägnar oss åt inom Triratna, samt grunderna i den buddhistiska läran (dharma).

Kursen är uppdelad på dagar, lördag 3/2 och lördag 10/2, kl 10:00-16:00. Platsen är Malmö Buddhistcenter, Norra Skolgatan 19 i centrala Malmö.

Kostnad för introduktionskursen är 1100 kr (900 kr för arbetslösa, sjukskrivna, studerande, pensionärer eller andra med låg inkomst) inklusive en bokningsavgift (återbetalas ej) på 200 kr. I priset ingår kurslitteratur, två böcker, som du får vid första kurstillfället:

Chris Pauling – Introduktion till buddhismen
Paramananda – Buddhistisk meditation : en praktisk vägledning

Efter introkursen är du välkommen att vara med på våra sanghakvällar i Triratna Malmö. Du har även möjlighet att åka på retreater i Triratnas regi.

Hör av dig till triratna.malmo@gmail.com för frågor och anmälan. Efter anmälan bekräftar vi mailledes att du har plats på kursen, och skickar betalningsuppgifter för kursavgiften. När du fått bekräftelsen från oss, samt betalat bokningsavgiften på 200 kr, så är din plats på kursen säkrad.

Varmt välkomna önskar Triratna Malmö!

Besök av Vidyapriya

VidyapriyaVidyapriya betyder “devoted to reality”. Namnet bärs av en ordensmedlem som drivs av nyfikenheten att förstå. Med ett öppet sinne möter hon världen, och är lika fascinerad av att studera både människors och djurs beteenden. Centralt i hennes praktik är metta för allt levande. Vidyapriya bor i Stockholm tillsammans med sina fem råttkompisar. På sanghakvällen den 22/4 kommer hon och besöker oss i Triratna Malmö.

Vi är väldigt glada att Vidyapriya har möjlighet att besöka oss!

Ekobuddhistisk retreat

Den 27-30 november leder Shridaya, tillsammans med Anna från Triratna Malmö, en ekobuddhistisk retreat på Dharmagiri, Triratnas svenska retreatgård en bit utanför Sala i Västmanland. Läs mer om Dharmagiri här.

Under retreaten kommer vi bland annat tillsammans utforska hur allt levande hänger samman, både människa, djur och natur. Allt jag gör påverkar det levande ikring mig, och det levande i framtiden. Vad innebär den upplevelsen och insikten för våra handlingar i vår vardag? Vi är också intresserade av att reflektera kring hur ett miljöengagemang kan passa ihop med vår buddhistiska praktik.

Genom praktiska övningar och särskilt anpassade meditationer tar vi kontakt med det gröna växande livet ikring oss, för att öppna upp för känslan av att vara ett med såväl träd som mylla, luft och regn. Vi tar hjälp av Ratnasambhava som visar oss en alternativ livsväg långt bort från vardagsstressens. Dessutom tar vi stöd av varandra för att gemensamt reflektera kring vår inre strävan och hur vi kan låta den leda oss vidare.

Det blir en helg där vi går tillbaka till en del av kärnan i Buddhas undervisning – insikten om att vi inte är åtskilda.

Retreaten är öppen för alla som har gått en introkurs inom Triratna. Anmälan till retreaten sker här.

ekoretreat