Praktikdag med Kalyacitta

kalyacittaVi har den stora äran att bjuda in er alla till en praktikdag med ordensmedlemmen Kalyacitta, den 10 juni kl 10:15-16:00.

Kalyacitta bor på retreatcentret Tiratanaloka i Wales, dit de i kvinnosanghan som har bett om ordination kan åka. Nu besöker hon oss i Skåne, och leder en dag på temat Pingiya’s Praises of The Way to the Beyond, en vers ur Sutta Nipata som sägs tillhöra en av de äldsta texterna vi känner till.

Dagen är för alla som praktiserar med oss och vill fördjupa sin praktik. Vi kommer att samköra dagen med mitrastudier för kvinnogruppen i södra Sverige, vilket innebär att även Dayadharani (som leder mitrastudierna) från Göteborg kommer ner. (Dagen är dock öppen för alla könsidentiteter.) Undervisning kommer att hållas på engelska, men kom även om du känner dig osäker att uttrycka dig på engelska – vi hjälps åt att översätta och tolka.

Du som kommer förväntas ha bekantat dig med suttan innan. Den finns att ladda ner som pdf här.

Ta med något att äta till lunch. Eftersom Kalyacitta i princip är helt utan inkomst, så kommer vi att samla in dana till henne som tack för att hon besöker oss och leder dagen.

Maila gärna och berätta om du kommer, så vi vet hur många vi blir!