Nytt tema: De fem buddhornas mandala

Green TaraMed start den 1 februari påbörjar vi ett nytt tema för sanghakvällarna: De fem buddhornas mandala.

Det är andra gången vi studerar och reflekterar över denna mandala. Förra gången fokuserade vi på de manliga buddhorna, men den här gången fokuserar vi på de kvinnliga. Vi utgår ifrån Vessantaras text The Five Female Buddhas. Som vanligt är läsningen helt frivillig. Och som vanligt går det bra att komma såväl alla fem gånger, som bara någon enstaka gång.

Bilden visar Alokas tolkning av Gröna Tara.

Introduktionskurs i mars

I vår ger vi en ny introduktionskurs i Buddhistisk meditation. Under kursen får du lära dig de meditationsformer vi huvudsakligen ägnar oss åt inom Triratna, samt grunderna i den buddhistiska läran (dharma).

Kursen är uppdelad på dagar, lördag 25/3 och söndag 26/3, kl 10:00-15:00. Platsen är Malmö Buddhistcenter, Norra Skolgatan 19 i centrala Malmö.

Kostnad för introduktionskursen är 1000 kr (800 kr för arbetslösa, sjukskrivna, studerande, pensionärer eller andra med låg inkomst) inklusive en bokningsavgift (återbetalas ej) på 200 kr. I priset ingår kurslitteratur, två böcker, som du får vid första kurstillfället:

Chris Pauling – Introduktion till buddhismen
Paramananda – Buddhistisk meditation : en praktisk vägledning

Efter introkursen är du välkommen att vara med på våra sanghakvällar i Triratna Malmö. Du har även möjlighet att åka på retreater i Triratnas regi.

Hör av dig till triratna.malmo@gmail.com för frågor och anmälan. Efter anmälan bekräftar vi mailledes att du har plats på kursen, och skickar betalningsuppgifter för kursavgiften. När du fått bekräftelsen från oss, samt betalat bokningsavgiften på 200 kr, så är din plats på kursen säkrad.

Varmt välkomna önskar Triratna Malmö!