Retreater i höst

retreaterHöstens retreatprogram för Dharmagiri, Triratnas svenska retreatcenter i Västmanland, finns ute. Bland de många retreaterna finns två som leds av personer från Malmö-sanghan:

7-14 oktober är Kshantida med och leder en retreat på temat Manifesto of Petals, som handlar om kultiveringen av positiva känslor.

17-20 november är Anna Sol med och leder en retreat på temat Angulimala, som utforskar den buddhistiska myten om seriemördaren som blev upplyst.

Du som har gått en introduktionskurs i Triratnas regi kan åka till Dharmagiri på retreat (vissa retreater är endast öppna för mitror och/eller ordensmedlemmar, det anges i så fall särskilt för de specifika retreaterna). För att ta sig till Dharmagiri åker du lättast tåg till Sala, och tar därefter buss eller blir hämtad med bil beroende på när du anländer. Resan Malmö C-Sala tar ca 5:45 h. Det går att hitta biljetter för 450-500 kr t/r för den som bokar tidigt och är flexibel med avgångarna, men det kan vara betydligt dyrare än så. Därför vill vi påminna om vår retreatfond där du kan söka ekonomiskt bidrag för din tågresa till Sala. (Det går bra att höra av sig till oss på mail om du har praktiska frågor kring resan inför bokning av retreat.)

Introduktionskurs i oktober

introkursI höst ger vi en ny introduktionskurs i Buddhistisk meditation. Under kursen får du lära dig de meditationsformer vi huvudsakligen ägnar oss åt inom Triratna, samt grunderna i den buddhistiska läran (dharma).

Kursen är uppdelad på två lördagar, 15/10 och 22/10, kl 10:00-15:00 i ABFs lokaler (rum 308), Spånehusvägen 47 i Malmö. Kostnad för introduktionskursen är 1000 kr (800 kr för arbetslösa, sjukskrivna, studerande, pensionärer eller andra med låg inkomst). I priset ingår kurslitteratur, två böcker:

Chris Pauling – Introduktion till buddhismen
Paramananda – Buddhistisk meditation : en praktisk vägledning

Efter introkursen är du välkommen att vara med på våra sanghakvällar i Triratna Malmö. Du har även möjlighet att åka på retreater i Triratnas regi.

Hör av dig till triratna.malmo@gmail.com för frågor och anmälan.