Open space fortsätter i höst

blue skyI november fortsätter vi med Open Space. Det är en möjlighet för alla som praktiserar i Triratna Malmö att vara med och forma innehållet.

Den som vill får alltså bestämma tema för en av kvällarna. Det kan vara något som vi redan tidigare har tittat på och/eller reflekterat kring, eller något helt nytt som relaterar till den buddhistiska praktiken. Det finns inga krav på några avancerade förberedelser, det räcker med om du formulerar en eller ett par diskussionsfrågor kring ett tema, samt kan säga något kort om varför du valt just det temat. Den som vill får självklart förbereda mer än så. Tyglarna är fria. Som sagt: Open space!

Under våren reflekterade vi tillsammans kring karma, kroppen, selfing, metta bhvana och praktik i vardagen. Tack alla för era bidrag till open space!

Den 16 november inleder Kshantida med en meditationskväll som vi spenderar tillsammans i tystnad.

Följande datum finns fortfarande tillgängliga: 30/11, 14/12.

Gå på ditt hjärtas första impuls och välj en dag för att presentera det tema du önskar att vi reflekterar kring. Det finns inga krav på några särskilda förkunskaper – alla som önskar utforska dharma tillsammans med oss (och som gått en introduktionskurs) är nog kvalificerade. Kontakta Kshantida (kshantida@gmail.com) och Anna (anna.sol.lindqvist@gmail.com) för att välja ett datum, eller om du har några frågor.