Open Space

blue skyDen 4 maj börjar sanghakvällens nästa tema som sträcker sig över 6 veckor: Open Space. Det är en möjlighet för alla som praktiserar i Triratna Malmö att vara med och forma innehållet.

Den som vill får alltså bestämma tema för en av kvällarna. Det kan vara något som vi redan tidigare har tittat på och/eller reflekterat kring, eller något helt nytt som relaterar till den buddhistiska praktiken. Det finns inga krav på några avancerade förberedelser, det räcker med om du formulerar en eller ett par diskussionsfrågor kring ett tema, samt kan säga något kort om varför du valt just det temat. Den som vill får självklart förbereda mer än så. Tyglarna är fria. Som sagt: Open space!

Den 4 maj inleder Anna genom att tala om karma.
Den 25 maj håller Kshantida en meditationskväll som vi spenderar tillsammans i tystnad.

Följande datum finns alltså fortfarande tillgängliga: 11 maj, 18 maj, 1 juni, 8 juni.

Var inte blyg! Gå på ditt hjärtas första impuls och välj en dag för att presentera det tema du önskar att vi reflekterar kring. Det finns inga krav på några särskilda förkunskaper – alla som önskar utforska dharma tillsammans med oss (och som gått en introduktionskurs) är nog kvalificerade. Kontakta Kshantida (kshantida@gmail.com) och Anna (anna.sol.lindqvist@gmail.com) för att välja ett datum, eller om du har några frågor.

Retreatfond

Vid Triratna Malmös konstituerande årsmöte den 7 april 2016 så skapade föreningen en retreatfond, samt avsatte 1500 kr från kassan till denna. Till en början kommer 200 kr per månad föras över från kassan till fonden.

Retreatfonden är till för den som praktiserar med oss i Triratna Malmö och önskar åka på retreat men av ekonomiska skäl tvekar eller låter bli. Det är viktigt att privatekonomi inte står i vägen för oss i vår praktik, så därför önskar Triratna Malmö praktisera dana i relation till dem som praktiserar med oss.

Det finns nu alltså möjlighet att få ekonomiskt bidrag från Triratna Malmö för att åka på retreat i Triratnas regi, på Dharmagiri i Västmanland eller på andra platser (till exempel i Storbritannien). Bidragets storlek varierar beroende på tillgång i fonden, samt på om personen som söker nyligen har fått bidrag från fonden, men vår tanke är att bidraget åtminstone ska kunna täcka resekostnaden Malmö-Sala t/r med tåg.

Den som är intresserad av att söka bidrag eller vill veta mer kan kontakta Anna i egenskap av kassör, anna.sol.lindqvist@gmail.com. Beslut om bidrag fattas löpande av hela styrelsen.