Introkurs i april

introkursI vår ger vi en ny introduktionskurs i Buddhistisk meditation. Under kursen får du lära dig de meditationsformer vi huvudsakligen ägnar oss åt inom Triratna, samt grunderna i den buddhistiska läran (dharma). Kshantida och Anna leder.

Kursen är uppdelad på två lördagar, 9/4 och 16/4, kl 10:00-15:00 i ABFs lokaler (rum 308), Spånehusvägen 47 i Malmö. Kostnad för introduktionskursen är 1000 kr (800 kr för arbetslösa, sjukskrivna, studerande, pensionärer eller andra med låg inkomst). I priset ingår kurslitteratur, två böcker:

Chris Pauling – Introduktion till buddhismen
Paramananda – Buddhistisk meditation : en praktisk vägledning

Efter introkursen är du välkommen att vara med på våra sanghakvällar i Triratna Malmö. Du har även möjlighet att åka på retreater i Triratnas regi.

Hör av dig till triratna.malmo@gmail.com för frågor och anmälan.

Våren 2016

Välkommen till våren 2016 med Triratna Malmö!

Sanghakvällar

Våren 2016 har vi som vanligt sanghakvällar varje onsdag kl 18:30-20:30, med start 20/1 och avslutning 15/6. Platsen är rum 308 i ABFs lokaler (OBS, nytt rum!), Spånehusvägen 47 i Malmö. Under våren kommer vi framför allt att utforska två teman: Buddhistisk etik och mindfulness. Vi kommer även ge möjlighet att fördjupa sig kring något tema som känns särskilt relevant för en själv. Mer detaljerad information om sanghakvällarnas upplägg kommer snart. Detaljerad info om sanghakvällarna finns här.

Vi tar inte ut någon avgift för att vara med vid sanghakvällarna, utan praktiserar dana. Rekommenderad dana är 100 kr per gång.

Ny introduktionskurs 9/4 och 16/4 kl 10-15 (2 tillfällen)

I vår ger vi en ny introduktionskurs i Buddhistisk meditation. Under kursen får du lära dig de meditationsformer vi huvudsakligen ägnar oss åt inom Triratna, samt grunderna i den buddhistiska läran (dharma). Kursen ges under två lördagar kl 10:00-15:00 i ABFs lokaler (rum 308), Spånehusvägen 47 i Malmö.

Kostnad för introduktionskursen är 1000 kr (800 kr för arbetslösa, sjukskrivna, studerande, pensionärer eller andra med låg inkomst). I priset ingår kurslitteratur, två böcker:

Chris Pauling – Introduktion till buddhismen
Paramananda – Buddhistisk meditation : en praktisk vägledning

Praktiskt info & anmälan

Du som redan praktiserar med oss i Triratna Malmö (eller har gått en introduktionskurs inom Triratna på annat håll) är välkommen på sanghakvällarna. Du som är ny för Triratna är välkommen till introduktionskursen. Hör av dig till triratna.malmo@gmail.com för anmälan och frågor.