Ekobuddhistisk retreat

Den 27-30 november leder Shridaya, tillsammans med Anna från Triratna Malmö, en ekobuddhistisk retreat på Dharmagiri, Triratnas svenska retreatgård en bit utanför Sala i Västmanland. Läs mer om Dharmagiri här.

Under retreaten kommer vi bland annat tillsammans utforska hur allt levande hänger samman, både människa, djur och natur. Allt jag gör påverkar det levande ikring mig, och det levande i framtiden. Vad innebär den upplevelsen och insikten för våra handlingar i vår vardag? Vi är också intresserade av att reflektera kring hur ett miljöengagemang kan passa ihop med vår buddhistiska praktik.

Genom praktiska övningar och särskilt anpassade meditationer tar vi kontakt med det gröna växande livet ikring oss, för att öppna upp för känslan av att vara ett med såväl träd som mylla, luft och regn. Vi tar hjälp av Ratnasambhava som visar oss en alternativ livsväg långt bort från vardagsstressens. Dessutom tar vi stöd av varandra för att gemensamt reflektera kring vår inre strävan och hur vi kan låta den leda oss vidare.

Det blir en helg där vi går tillbaka till en del av kärnan i Buddhas undervisning – insikten om att vi inte är åtskilda.

Retreaten är öppen för alla som har gått en introkurs inom Triratna. Anmälan till retreaten sker här.

ekoretreat